хурлыклы


хурлыклы
прил.
оскорби́тельный, унизи́тельный; позо́рный, посты́дный, бессла́вный, сканда́льный

хурлыклы хәл — позо́рный слу́чай

хурлыклы ялган — посты́дная ложь

хурлыклы үлем — бессла́вный коне́ц


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "хурлыклы" в других словарях:

 • хурлыклы — с. Мәсхәрәле, кимсетүле, оят …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • түбән — с. 1. Җиргә яки берәр нәрсә өстенә якын. рәв. Җиргә якын, түбәнтен 2. Аскы, астагы. рәв. Аска таба, аска. и. Ас, аскы урын 3. Түбәнге (1) 4. Уйсу, иңкү түбән җир 5. Елга тамагына якын, шуңа таба булган 6. Ишеккә якынрак булган; киресе: түр 7. рәв …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • вату — 1. Каты әйберне кисәкләргә ваклау, таркату. Каты әйберне ике яки берничә өлешкә яру. күч. Таркату, җимерү 2. Эшкә яраксыз хәлгә китерү 3. Җимерү 4. күч. Сүзләрне, тел законнарын яки көйне бозу тур. 5. күч. Сөякләрдә, мускулларда, буыннарда… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • оят — 1. Берәр начарлык, гаеп эш эшләүне аңлаудан туган көчле уңайсызлану, үкенү хисе. Хурлык, мәсхәрә. с. Хурлыклы, мәсхәрәле оят эш эшләү 2. Бик уңайсыз, читен әйтергә оят. ОЯТ ҖИР – Күрсәтергә ярамый торган әгъза; гаурәт …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • оятлы — 1. Ояты булган, ояла белә торган 2. Хурлыклы, түбән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • пычрану — (ПЫЧРАТУ) – 1. Яңгыр яки юеш кар явып, җир өсте, туфрак, балчык изрәү 2. Пычракка буялу. Каралу, керләнү 3. күч. Әшәке, кабахәт, түбән җанлы кешегә яки шундый эшкә бәйләнү, катнашу. Хурлыклы хәлгә калу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • пычрау — (ПЫЧРАТУ) – 1. Яңгыр яки юеш кар явып, җир өсте, туфрак, балчык изрәү 2. Пычракка буялу. Каралу, керләнү 3. күч. Әшәке, кабахәт, түбән җанлы кешегә яки шундый эшкә бәйләнү, катнашу. Хурлыклы хәлгә калу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • түбәнәю — 1. Түбәнгә, аска таба төшү; җир өстенә якынаю 2. күч. Хурлыклы, кимсетүле хәлгә тару, калу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • түбәнләнү — диал. 1. Түбәнәю 2. күч. Кабахәтләнү, әшәкеләнү, намуссызлану 3. күч. Үзен хурлыклы, кимсетүле, намусына тия торган хәлгә кую; кимсенү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • түбәнләү — 1. Түбәнгә, аска таба төшү; җир өстенә якынаю 2. күч. Хурлыклы, кимсетүле хәлгә тару, калу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үлем — 1. Организмның эшчәнлеге тукталу һәм аның һәлак булу; организмда яки аның бер өлешендә матдәләр алмашы тукталу хәле 2. Кеше яки хайванның яшәүдән тукталу хәле. Хөкем нигезендә үтерү җәзасы; үтерү үлемгә хөкем итү. күч. Нәрб. һәлак булу, юкка чыгу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге